';
Menu


Veertig dagentijd paars. Het kruis met de doornenkroon.

Login medewerkers
Begin

De Gereformeerde Kerk Lopik is een eigentijdse,
actieve gemeente midden in het groene hart van Nederland.

Wij nodigen iedereen uit om eens vrijblijvend een kerkdienst bij te wonen.
Er worden regelmatig bijzondere diensten gehouden. Bezoek bijvoorbeeld de "Thomas Celebration", voor en door jongeren, maar ook voor alle andere leeftijden interessant.
Bekijk en bezoek de activiteiten die om en in de kerk georganiseerd worden. Denk aan de jaarlijkse rommelmarkt, Alpha cursus of de Gemeente Groei Groepen.
Voor jongeren zijn er onder andere de Kindernevendienst, Tienerclubs, Tienerkerk en het jaarlijkse Kamp en Tentdagen.

Geliefde mensen,

Deze week is de Stille Week. We zijn stil om het lijden en sterven van de Heer. Hij was bereid om zijn leven te geven. Aan het kruis hield Hij vast aan God en aan mensen. Zo is Hij de middelaar en de weg naar God. Wij zijn dankbaar voor zijn kruis en zijn vasthoudende liefde. 

Vandaag maandag 14 april begraven we Harry van der Horst. Hij is 52 jaar geworden. Harry was slechts kort ziek, maar het was ontzettend hevig en ingrijpend. Wij wensen zijn vrouw Janneke en de kinderen en verdere familie en vrienden veel sterkte en kracht.

Persoonlijk verkeren we in een onzekere tijd. Vorige week donderdag en vrijdag waren we in het Erasmus ziekenhuis in Rotterdam. Er zijn bij mij afwijkende bloedwaarden gevonden als het gaat om lever en gal. Vrijdag een inwendige echo van de galblaas gehad. Dit onderzoek heeft nog geen oorzaak van mijn klachten gegeven. Ik voel me intens moe en krijg een rare kleur.

Ziekzijn is niet eenvoudig. Je bent dan afhankelijk van medici en allerlei apparaten die druk bezet zijn. Wachten valt ook al niet mee, zeker niet als je je zorgen maakt. Ik en wij hopen dat er spoedig verder gekeken wordt en dat het niet tegen gaat vallen.

Wij ervaren de liefde en nabijheid van lieve mensen om ons heen. Dat voelt zeer goed en geeft kracht. Bovenal weten we ons gedragen door de Heer die onze Herder is. Ik sluit af met een bijbeltekst die ik van iemand mocht ontvangen. "Jezus zei: Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij."

Ik wens u allen een goede week onder de zegen van de Heer.

ds. Wouter

 

 

Het wonder van Pasen

Maria uit Magdala ging naar de leerlingen en zei tegen hen: ‘Ik heb de Heer gezien!’ En ze vertelde alles wat hij tegen haar gezegd had. Johannes 20:18

Heer, geef ook mij – zoals Maria –
te zien dat U daadwerkelijk lééft
en dat de dood sinds uw verrijzen
geen enkele zeggingskracht meer heeft.
Laat mij het wonder van uw liefde
zó overtuigend ondergaan
dat in mijn hart geen spoor van twijfel
aan uw overwinning blijft bestaan.
In de persoonlijke ontmoeting
met U, die mijn behoud bevocht,
ligt immers duidelijk het antwoord
waarnaar ik vaak zo moeizaam zocht.
Het geeft mij deel aan een gebeuren
dat niet alleen mijn verbazing wekt
maar heel mijn wezen met de vreugde
van een hernieuwd geloof doortrekt.
Zolang ‘k uw stem maar mag vernemen
zal ik, al kost het wellicht strijd,
stilaan toch mijn bestemming vinden.
En, levend in verbondenheid
met U, kan ik dan anderen vertellen
dat, naar uw Woord, er inderdaad
voor allen die U tegenkomen
een nieuwe wereld opengaat!

Truus van der Roest
 

Wanneer u een email wilt ontvangen als er iets op de website is veranderd, meld u aan.

Bron: www.DagelijksWoord.nl

  

Stap over op groene energie en steun Kerk in Actie. Kerk in Actie en Greenchoice slaan de handen ineen. Bij een overstap naar groene energie van Greenchoice ontvangt de klant korting en doneert Greenchoice geld aan het FairClimate programma van Kerk in Actie.

PKN Kerk in Actie logo

 Naar boven
Datum - Tijd
Vrijdag, 18 April 2014  
Zoeken
Rechtstreekse kerkdienst
Rechtstreeks kerkdiensten beluisteren via Uitzendingen.
Laatste nieuws
Nog geen nieuws beschikbaar. Alle Nieuws

Laatst bijgewerkt
18 Apr 2014: Agenda
18 Apr 2014: Commissie Vorming en Toerusting
18 Apr 2014: Zondagsdiensten
16 Apr 2014: Tienerkerk
16 Apr 2014: Alles over Tienerkerk
11 Apr 2014: Diaconie - Collecten
11 Apr 2014: Collecte Bonnen
11 Apr 2014: Tentdagen Lopik
11 Apr 2014: Kindernevendienst
11 Apr 2014: College van Kerkrentmeesters
11 Apr 2014: Kerkenraad
11 Apr 2014: Jeugdpagina
09 Apr 2014: Begin
13 Mar 2014: Gereformeerd Kerkkoor
04 Mar 2014: Evangelisatie Commissie
28 Feb 2014: Wie zijn de jeugddienst commissie
28 Feb 2014: Jeugddienst Commissie
11 Feb 2014: Activiteiten Commissie
08 Feb 2014: Contact gegevens, telefoonnummers en email-adressen
24 Jan 2014: Rock Solid