';
Menu


Chi-Ro, Christus monogram. De eerste twee letters van het Griekse woord voor Christos.

Login medewerkers
Begin

De Gereformeerde Kerk Lopik is een eigentijdse,
actieve gemeente midden in het groene hart van Nederland.

Wij nodigen iedereen uit om eens vrijblijvend een kerkdienst bij te wonen.
Er worden regelmatig bijzondere diensten gehouden. Bezoek bijvoorbeeld de "Thomas Celebration", voor en door jongeren, maar ook voor alle andere leeftijden interessant.
Bekijk en bezoek de activiteiten die om en in de kerk georganiseerd worden. Denk aan de jaarlijkse rommelmarkt, Alpha cursus of de Gemeente Groei Groepen.
Voor jongeren zijn er onder andere de Kindernevendienst, Tienerclubs, Tienerkerk en het jaarlijkse Kamp en Tentdagen.

Lieve gemeente.

Ik groet u met het paasevangelie: de Heer is waarlijk opgestaan. Hij leeft.

Vorige week zondag zei ik in de preek: "als de schaduw op ons leven valt, wij zullen niet vrezen". Zo is het ook, maar er zijn wel moeilijke momenten van onzekerheid en verdriet. In dezelfde preek zei ik ook "maar wij zullen rusten in de schaduw van het kruis" . Zo mogen we dat ook in alle bescheidenheid ervaren.

Wij voelen de liefde en warmte van u als gemeente. De verbondenheid is groot. Dit geeft ons veel vreugde.

Ik realiseer me nu sterk dat we ook in ziekte leerlingen van Christus zijn.

In gedachten ben ik met u verbonden en Ik wens u de vrede van Christus

Ds. Wouter

Het wonder van Pasen

Maria uit Magdala ging naar de leerlingen en zei tegen hen: ‘Ik heb de Heer gezien!’ En ze vertelde alles wat hij tegen haar gezegd had. Johannes 20:18

Heer, geef ook mij – zoals Maria –
te zien dat U daadwerkelijk lééft
en dat de dood sinds uw verrijzen
geen enkele zeggingskracht meer heeft.
Laat mij het wonder van uw liefde
zó overtuigend ondergaan
dat in mijn hart geen spoor van twijfel
aan uw overwinning blijft bestaan.
In de persoonlijke ontmoeting
met U, die mijn behoud bevocht,
ligt immers duidelijk het antwoord
waarnaar ik vaak zo moeizaam zocht.
Het geeft mij deel aan een gebeuren
dat niet alleen mijn verbazing wekt
maar heel mijn wezen met de vreugde
van een hernieuwd geloof doortrekt.
Zolang ‘k uw stem maar mag vernemen
zal ik, al kost het wellicht strijd,
stilaan toch mijn bestemming vinden.
En, levend in verbondenheid
met U, kan ik dan anderen vertellen
dat, naar uw Woord, er inderdaad
voor allen die U tegenkomen
een nieuwe wereld opengaat!

Truus van der Roest
 

Wanneer u een email wilt ontvangen als er iets op de website is veranderd, meld u aan.

Bron: www.DagelijksWoord.nl

  

Stap over op groene energie en steun Kerk in Actie. Kerk in Actie en Greenchoice slaan de handen ineen. Bij een overstap naar groene energie van Greenchoice ontvangt de klant korting en doneert Greenchoice geld aan het FairClimate programma van Kerk in Actie.

PKN Kerk in Actie logo

 Naar boven
Datum - Tijd
Woensdag, 23 April 2014  
Zoeken
Rechtstreekse kerkdienst
Rechtstreeks kerkdiensten beluisteren via Uitzendingen.
Laatste nieuws
Nog geen nieuws beschikbaar. Alle Nieuws

Laatst bijgewerkt
18 Apr 2014: Agenda
18 Apr 2014: Commissie Vorming en Toerusting
18 Apr 2014: Zondagsdiensten
16 Apr 2014: Tienerkerk
16 Apr 2014: Alles over Tienerkerk
11 Apr 2014: Diaconie - Collecten
11 Apr 2014: Collecte Bonnen
11 Apr 2014: Tentdagen Lopik
11 Apr 2014: Kindernevendienst
11 Apr 2014: College van Kerkrentmeesters
11 Apr 2014: Kerkenraad
11 Apr 2014: Jeugdpagina
09 Apr 2014: Begin
13 Mar 2014: Gereformeerd Kerkkoor
04 Mar 2014: Evangelisatie Commissie
28 Feb 2014: Wie zijn de jeugddienst commissie
28 Feb 2014: Jeugddienst Commissie
11 Feb 2014: Activiteiten Commissie
08 Feb 2014: Contact gegevens, telefoonnummers en email-adressen
24 Jan 2014: Rock Solid